Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van My-Job Uitzendorganisatie. Hoewel deze website met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan de tekst van deze website worden ontleend. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de informatie die hier wordt gegeven. De website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze website.

Wij streven ernaar de website zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De website is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via e-mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de website fouten bevat, niet volledig is of anderszins verbeterd kan worden, horen wij dit graag van u.

Het auteursrecht op de website wordt door My-Job Uitzendorganisatie uitdrukkelijk voorbehouden.